Cho mình hỏi chút, hiện nay trên thị trường có những dòng điện thoại nào tích hợp chipset GPS ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC