Cho mình hỏi tọa độ nhận tín hiệu GPS nằm trong hệ quy chiếu gì?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC