Cho mình hỏi về sử dụng gps qua gprs có được không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC