Chức năng GPs trên đt thoai di động có dùng đc ở VN không và ứng dụng được vào việc gì?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC