Có độ sai lệch về vị trí khi phương tiện được lắp đặt thiết bị định vị GPS không ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC