Định vị GPS trên điện thoại có GPS thì có cần lắp Sim vào không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC