GPS mình mua ở Mỹ có thể dùng ở Việt Nam hay không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC