Hệ thống có khi nào mất tín hiệu không, và cách khắc phục ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC