Khi rửa xe hay trời mưa thì thiết bị định vị GPS lắp vào xe máy có bị hỏng không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC