Kích thước của sản phẩm định vị GPS, lắp ở đâu trong xe, lắp dễ không ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC