Làm hỏng tem bảo hành trên sản phẩm thì thiết bị còn được bảo hành hay không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC