Nếu doanh nghiệp cài đặt GPS nhưng lái xe hoặc kẻ gian cố tình phá hoại thì sao ?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC