Xin cho mình hỏi GPS có thể dùng tốt ở Việt Nam được không?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC