Bình Định hỗ trợ thiết bị định vị GPS cho ngư dân
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC