Bình Định lắp 304 thiết bị tích hợp định vị GPS cho tàu cá
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC