Công ty Pháp xác nhận tín hiệu từ hộp đen máy bay MS804
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC