Cụ Rùa sẽ được gắn thiết bị định vị trước khi thả về hồ Gươm
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC