Giám sát hành trình tại TP Tam Điệp, Ninh Bình
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC