Hộp đen ghi lại 2 giờ cuối của máy bay Sukhoi đã được tìm thấy
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC