Lắp giám sát hành trình GH-16 tại Sóc Trăng, miễn thuê bao 01 năm
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC