Mỹ sắp hoàn thành tên lửa tối tân JASSM-ER trang bị định vị GPS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC