Phạt nguội qua thiết bị giám sát hành trình: Tâm phục, khẩu phục
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC