Qua thiết bị giám sát hành trình, thu hồi 49 phù hiệu xe taxi
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC