Seiko ra mắt đồng hồ có gắn định vị GPS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC