TPHCM: Tư nhân đầu tư xe buýt hiện đại, có gắn định vị GPS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC