Trước 1/1/2018 thiết bị giám sát hành trình phải có thẻ định danh
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC