Xuất hiện tình trạng thuê hộp đen để đối phó
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC