Cần Thơ: Dùng hệ thống định vị phát hiện các cuộc gọi quấy rối cảnh sát 113
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC