Canada đầu tư 477 triệu đô la phát triển vệ tinh quân sự
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC