Có thể tăng độ chính xác của GPS tới 90%
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC