CSGT có quyền dừng phương tiện để cấp cứu người bị nạn
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC