»
» » Danh sách thiết bị giám sát hành trình hợp quy 2016

Danh sách thiết bị giám sát hành trình hợp quy 2016

Đăng ngày: 10/05/2016 11:21:15

Thông tin chi tiết về danh sách thiết bị giám sát hành trình hợp quy liên hệ Vụ Khoa học - Công nghệ SĐT 04.39420152/ 0916268558 hoặc Tổng cục ĐBVN.

Trong danh sách này, có một số thiết bị giám sát hành trình đã có giấy Chứng nhận hợp quy nhưng hết hạn.

Các đơn vị lắp đặt TB giám sát hành trình phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT phải nâng cấp, bổ sung thiết bị theo đúng nội dung hướng dẫn tại văn bản số 6240/BGTVT-KHCN ngày19/5/2015 của Bộ GTVT.

Sau đây là danh sách các thiết bị giám sát hành trình hợp quy cập nhật đến tháng 5/2016, theo web của Bộ GTVT:

Tên doanh nghiệp

Kiểu loại thiết bị

giám sát hành trình

Hình ảnh kết cấu tối thiểu của loại thiết bị giám sát hành trình đã được chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận thiết bị giám sát hành trình phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT và QCVN 31:2014/BGTVT

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI

Địa chỉ: Số 6, Phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố

Hà Nội.

Tel: 043 7835200 Fax: 043 7835202

Thiết bị giám sát hành trình Eposi GH-15

Giám sát hành trình 1

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy  số

24-SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 13/8/2015, thời hạn đến ngày 13/8/2018.

Thiết bị giám sát hành trình Eposi GH11

Giám sát hành trình 2

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số

06-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/6/2011, thời hạn đến ngày 29/6/2014.

Thiết bị giám sát hành trình  Eposi GH-12

Giám sát hành trình 3

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

31-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 09/3/2012, thời hạn đến ngày 09/3/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Điện Tử Bình Anh

Địa chỉ: P 314, B8, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 19006464; 0902515333 Fax: 0436421887

Thiết bị giám sát hành trình
Ba4Backbox

 

Giám sát hành trình 4

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

02/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cấp ngày 04/05/2015 thời hạn đến ngày 04/05/2018

Thiết bị giám sát hành trình BA1- Blackbox

 

Giám sát hành trình 5

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

01-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/6/2011, thời hạn đến ngày 17/6/2014.

Thiết bị giám sát hành trình Ba3-

Blackbox

Giám sát hành trình 6

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

22-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/12/2011, thời hạn đến ngày 22/12/2014.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH

TM điện tử Vinh Hiên (VECOM)

Địa chỉ: Số 12, đường Bàu Cát, P 13, Quận Tân Bình TPHCM

Tel: 08 62963926

Fax: 08 38494877

 

 

 

Thiết bị giám sát hành trình  BXB-A3

 

Giám sát hành trình 7

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy  số:

0 1/SxLR/20 15/TCĐBVN do Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cấp ngày 04/05/2015 thời hạn đến ngày 04/05/2018

Thiết bị giám sát hành trình XblackBox- A/XBA-A

Giám sát hành trình 8

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

02-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 21/6/2011, thời hạn đến ngày 21/6/2014.

 

 

 

Thiết bị giám sát hành trình  XBX-A1

Giám sát hành trình 9

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

63-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 28/12/2012, thời hạn đến ngày 28/12/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần VCOMSAT

Địa chỉ: Số 51, tổ 18 P. Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 04 37916042 Fax:0437916117

Thiết bị giám sát hành trình  H1

Giám sát hành trình 10

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

03/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 25/05/2015, thời hạn đến ngày 25/05/2018.

 

Thiết bị giám sát hành trình H1-2011

Giám sát hành trình 11

 

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số

04-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/6/2011, thời hạn đến ngày 22/6/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị giám sát hành trình SATH1+

 

Giám sát hành trình 12

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số

39-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 23/4/2012, thời hạn đến ngày 23/4/2015.

Thiết bị giám sát hành trình H2

Giám sát hành trình 13

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số

41-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 10/5/2012, thời hạn đến ngày 10/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Viễn thông GTI

Địa chỉ: Số 41, ngõ 80 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tel: 04 6281 2276 Fax: 04 6281 2272

Thiết bị giám sát hành trình  NVT800

Giám sát hành trình 14

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

07-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 15/7/2011, thời hạn đến ngày 15/7/2014.

 

 

 

Thiết bị giám sát hành trình  NVT800i

Giám sát hành trình 15

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

30-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 02/3/2012, thời hạn đến ngày 02/3/2015.

Tên công ty:

Công ty Cổ phần kỹ thuật ELCOM

Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 3835 9359

Fax: 04 3771 1766

Thiết bị giám sát hành trình ETS

Giám sát hành trình 16

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

09-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 26/7/2011, thời hạn đến ngày 26/7/2014.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ trực tuyến

skysOft

Địa chỉ: P503, C6 Mỹ Đình 1, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tel: 04 7834565 Fax: 04 37834563

Thiết bị giám sát hành trình  NAVIBOX X3

Giám sát hành trình 17

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

13-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 27/9/2011, thời hạn đến ngày 27/9/2014

Thiết bị giám sát hành trình  SKYBOX X5

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

03-SXLR/2013/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/7/2013, thời hạn đến ngày 17/7/2016.

Thiết bị giám sát hành trình SKYBOX X6

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

02-SXLR/2014/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 15/5/2014, thời hạn đến ngày 15/5/2016.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

Địa chỉ: Số 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 38119306 Fax: 08 6293 8927

Thiết bị giám sát hành trình

S-BOX/NFT

Giám sát hành trình 18

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

14-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/9/2011, thời hạn đến ngày 29/9/2014.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương

Địa chỉ: Số 38 đường số 11, Cư xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 38779081 Fax: 08 38779081

Thiết bị giám sát hành trình

TMS-T89

Giám sát hành trình 19

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

04/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 28/05/2015, thời hạn đến ngày 28/05/2018.

Thiết bị giám sát hành trình

TMS-T68

Giám sát hành trình 20

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

15-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 10/10/2011, thời hạn đến ngày 10/10/2014.

Thiết bị giám sát hành trình

TMS-T79

Giám sát hành trình 21

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

50-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 12/7/2012, thời hạn đến ngày 12/7/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Việt Nam

Địa chỉ: Số 15 ngõ 32 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 04.385871868 Fax: 04.36649638

Thiết bị giám sát hành trình

CNS1

Giám sát hành trình 22

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

16-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 10/10/2011, thời hạn đến ngày 10/10/2014.

Thiết bị giám sát hành trình

CNS3

Giám sát hành trình 23

 

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy  số

45-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 28/5/2012, thời hạn đến ngày 28/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty CP Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa

Địa chỉ: Số 147 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tel: 031 3653096 Fax: 031 3653699

Thiết bị giám sát hành trình

BK 9108 VN

 

 

 

Giám sát hành trình 24

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

17-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 20/10/2011, thời hạn đến ngày 20/10/2014.

Thiết bị giám sát hành trình

BK9108

Giám sát hành trình 25

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

28-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/02/2012, thời hạn đến ngày 22/02/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart Parking

Địa chỉ: Ngõ 6, xóm 1 Đồng Xa, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Tel: 043 5625031 Fax: 043 5625031

Thiết bị giám sát hành trình

Smart Box-SM 5.0

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

05/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 29/05/2015, thời hạn đến ngày 29/05/2018.

Thiết bị giám sát hành trình

Smart Box-SM 1.0

Giám sát hành trình 26

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

18-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 04/11/2011, thời hạn đến ngày 04/11/2014.

Thiết bị giám sát hành trình

Smart Box-SM 2.0

Giám sát hành trình 27

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy  số:

48-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 05/6/2012, thời hạn đến ngày 05/6/2015.

Tên doanh nghiệp:

Trung tâm Tin học - Viễn thông Hải Phòng

Địa chỉ: Số 4 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tel: 031 3855908 Fax: 031 3855908

Thiết bị giám sát hành trình

VN TRACKING VNT918

Giám sát hành trình 28

Giấy chứng nhận số:

19-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 11/11/2011, thời hạn đến ngày 11/11/2014.

Thiết bị giám sát hành trình

VN TRACKING VNT918S

Giám sát hành trình 29

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

57-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 04/10/2012, thời hạn đến ngày 04/10/2015.

 

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Viễn thông Khánh Hội

Địa chỉ: 354/89/18 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 35167170 Fax: 08 35167103

 

Thiết bị giám sát hành trình

GPS TRACKER N32

Giám sát hành trình 30

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

20-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 06/12/2011, thời hạn đến ngày 06/12/2014.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Đức Lộc

Địa chỉ: 125/331A Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 73000606 Fax: 08 73020607

Thiết bị giám sát hành trình

TDL X8800

Giám sát hành trình 31

 

 

 

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

23-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/12/2011, thời hạn đến ngày 29/12/2014.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong Việt Nam

Địa chỉ: Số 2D7 Cư xá 30.4, Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 62979504 Fax: 08 62979504

Thiết bị giám sát hành trình

VPT. 01S

 

Giám sát hành trình 32

 

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

24-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 05/01/2012, thời hạn đến ngày 05/01/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A.D.A

Địa chỉ: Số 53 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 38108289 Fax: 08 38108290

Thiết bị giám sát hành trình

GPS Tracker DF521

 

Giám sát hành trình 33

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

26-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 03/02/2012, thời hạn đến ngày 18/01/2015.

Tên doanh nghiệp:

 

Công ty Cổ phần Việt Track

Địa chỉ: Phòng 1901, Lầu 19, Tòa Nhà Sài ^ Gòn Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 62901111 Fax: 08 62908989

Thiết bị giám sát hành trình

Viettrack itrack V-31

 

 

 

Giám sát hành trình 34

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

 

27-SXLR/2011/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 18/01/2012, thời hạn đến ngày 18/01/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Định vị số

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà IDC - 163 Hai Bà Trưng, phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 62907088 Fax: 08 62907099

Thiết bị giám sát hành trình

Tracking 2011


Giám sát hành trình 35

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

29-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 24/02/2012, thời hạn đến ngày 24/02/2015.

Tên doanh nghiệp:

Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa - Trường Đại học Giao thông vận tải

Địa chỉ: Nhà B7, Trường Đại học Giao thông vận tải, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tel: 043 7661127 Fax: 043 7663446

Thiết bị giám sát hành trình

CRIAT - iBOX

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

32-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 19/3/2012, thời hạn đến ngày 19/3/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Điện tử MID Việt Nam

Địc chỉ: số 73, tổ 21, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: 043 3530201 Fax: 043 3530201

Thiết bị giám sát hành trình

MID-8084


Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

33-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 20/3/2012, thời hạn đến ngày 20/3/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thủy Thành

Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Tel: 04 73003338 Fax: 04 73033339

Thiết bị giám sát hành trình

Thuythanh-900A

Giám sát hành trình 36

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

34-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/3/2012, thời hạn đến ngày 22/3/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ

MaAX

Địa chỉ: P 706, tòa nhà C5, Khu đô thị Mỹ Đình 1, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel: 043 7951754 Fax: 043 7951754

Thiết bị giám sát hành trình

GPS-801

Giám sát hành trình 37

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

36-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 04/4/2012, thời hạn đến ngày 04/4/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Định vị Nhật An

Địa chỉ: P201, tầng 2, tòa nhà N01, chung cư Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 62813230 Fax:04 62813230

Thiết bị giám sát hành trình

N/A-01

Giám sát hành trình 38

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

37-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 06/4/2012, thời hạn đến ngày 06/4/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số

Địa chỉ: Số nhà 18, ngõ 145, phố An Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 37558770 Fax: 04 37558771

Thiết bị giám sát hành trình

TVN-03

Giám sát hành trình 39

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

40-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 08/5/2012, thời hạn đến ngày 08/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

 

Công ty TNHH Thương mại Hào Bàng

Địa chỉ: 1B Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 38270246 Fax:08 38270394

Thiết bị giám sát hành trình

TAITAK HB-202

Giám sát hành trình 40

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

 

43-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 18/5/2012, thời hạn đến ngày 18/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần CH Hà Nội

Địa chỉ: Số 30, Ngõ B1, Tập thể Công ty Công trình Bưu điện, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 33561381 Fax:04 33561381

Thiết bị giám sát hành trình

A-Z

Giám sát hành trình 41

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy  số:

44-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 22/5/2012, thời hạn đến ngày 22/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH BNYS

Địa chỉ: Số 20, ngách 106/5, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Ha Nội

Tel: 04 37912760

Thiết bị giám sát hành trình  BN402

Giám sát hành trình 42

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

46-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 29/5/2012, thời hạn đến ngày 29/5/2015.

 

 

 

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử Điện tử & Viễn thông Việt Nam

Địa chỉ: Số 7, ngõ 174, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tel: 04 36400767 Fax: 04 36400767

 

Thiết bị giám sát hành trình

TAS1

Giám sát hành trình 43

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

47-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 31/5/2012, thời hạn đến ngày 31/5/2015.

 

 

 

 

 

Thiết bị giám sát hành trình

TG 102

Giám sát hành trình 44

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

49-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 31/5/2012, thời hạn đến ngày 31/5/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Công nghệ Việt

Địa chỉ: Số 16 phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 62959516 Fax: 04 62959516

Thiết bị giám sát hành trình

GSV -01

Giám sát hành trình 45

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

51-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 16/7/2012, thời hạn đến ngày 16/7/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH một thành viên

insTek

Địa chỉ: Số 29, ngách 2, ngõ 91, tổ 5, Thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel:

Thiết bị giám sát hành trình

IST 1.0

Giám sát hành trình 46

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

52-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/7/2012, thời hạn đến ngày 17/7/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ định vị Sài Gòn Track.

Địa chỉ: Phòng 311-312, số 123 Trương Định, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: 08 39326861 Fax: 08 39326891

Thiết bị giám sát hành trình

X100

Giám sát hành trình 47

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

53-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 20/7/2012, thời hạn đến ngày 20/7/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ TST

Địa chỉ: Số 79, tổ 15 Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 62691959 Fax: 04 62693368

Thiết bị giám sát hành trình

GPST-1091

Giám sát hành trình 48

Giấy chứng nhận tb giám sát hành trình hợp quy số:

55-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 06/8/2012, thời hạn đến ngày 06/8/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Công nghệ HLAB

Địa chỉ: Số 91/1/8, tổ Khu phố 7, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: 08 62677592 Fax: 08 62677592

Thiết bị giám sát hành trình

H900

 

Giám sát hành trình 49

 

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

56-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 06/9/2012, thời hạn đến ngày 06/9/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại ô tô quốc tế

Địa chỉ: Phòng 1804, chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 22432441 Fax: 04 36627699

Thiết bị giám sát hành trình

VNSAT-T08

Giám sát hành trình 50

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

58-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 31/10/2012, thời hạn đến ngày 31/10/2015.

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Nasia Hòa Lạc

Địa chỉ: Nhà Hội thảo và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Tel: 04 35543183 Fax: 04 35543185

Thiết bị giám sát hành trình

Nasia - V5

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

06/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 01/06/2015, thời hạn đến ngày 01/06/2018.

Thiết bị giám sát hành trình

NASIA - V5

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

59-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 08/11/2012, thời hạn đến ngày 08/11/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Jasslin Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 ngách 43/98 ngõ 110, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Tel: 04 66522226 Fax: 04 66522226

Thiết bị giám sát hành trình

JAS201D

 

 

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy:

61-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 10/12/2012, thời hạn đến ngày 10/12/2015.

Tên doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Dịch vụ Vạn Kim

Địa chỉ: Số 250/38A, KP 2, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 061 3949 174 Fax: 061 3825 278

Thiết bị giám sát hành trình

VK7

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

62-SXLR/2012/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 27/12/2012, thời hạn đến ngày 27/12/2015.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại T.C Địa chỉ: Số 509 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Tel: 08 38378888 Fax: 08 39200129

Thiết bị giám sát hành trình

TCTRACK_

88HQ

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

02-SXLR/2013/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 28/01/2013, thời hạn đến ngày 28/01/2016.

Công ty TNHH Một thành viên Thông tin M1-Tổng Công ty viễn thông Quân đội Viettel

Địa chỉ: Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tel: 04 62650365 Fax: 04 2650117

 

Thiết bị giám sát hành trình

VTR-01

 

 

Giấy chứng nhận TB giám sát hành trình hợp quy số:

01-SXLR/2014/BGTVT-KHCN do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 14/4/2014, thời hạn đến ngày 14/4/2017.

Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt

(ViEtMAP)

Địa chỉ: Số 160 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 39246050         0909262080

Fax: 08 39246150

Thiết bị giám sát hành trình

VT360

 

Giấy chứng nhận giám sát hành trình hợp quy số:

07/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt

Nam cấp ngày 16/06/2015, cho lô hàng 50 thiết bị giám sát hành trình VT360 có Seri từ VTM4S93601030386 đến VTM4S93601030435.

Thiết bị giám sát hành trình

VT300

 

Giấy chứng nhận lô thiết bị nhập khẩu: Bộ

GTVT đã cấp cho các lô hàng nhập khẩu của Công ty VIETMAP với 03 kiểu loại sản phẩm giám sát hành trình là VT 300, VT 350 và VT300S. (Giấy Chứng nhận chỉ có giá trị đối với từng lô hàng tương ứng có Seri Number trong danh sách phụ lục kèm theo).

Thiết bị giám sát hành trình

VT350

 

Thiết bị giám sát hành trình

VT300S

 
       
 

 • Công ty CP thương mại Gia Lai
 • CN Công ty CP du lịch dịch vụ Hội An-Khu du lịch biển Hội An
 • Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi
 • Cục An Ninh Tây Nam Bộ
 • Công ty Cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Công ty công nghiệp Hoá Chất Mỏ Trung Trung Bộ
 • Công ty CP LILAMA - Hà Nội
 • Công ty CP Giao Thông vận tải Cần Thơ
 • HTX Vận tải xe cơ giới ĐăkĐoa
 • Công ty TNHH DVDL sinh thái Phố Hội
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư & Xây dựng công nghiệp - XN 1
 • Công ty CP ĐL -VT Safi tại Đà Nẵng
 • Dịch vụ Du lịch Hoàng Danh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM EFFECT
 • VOV Giao thông
 • FPT Data
 • CMC Distribution
 • Vietel

 
hộp đen  |  gps viet nam  |  định vị toàn cầu  |  Thiet bi dinh vi o to  |  Thiet bi dinh vi GPS  |  thiet bi dinh vi  |  hop den  |  gps  |  định vị  |  định vị gps  |  gps định vị  |  giám sát hành trình  |  thiết bị định vị  |  thiet bi gps  |  định vị vị trí  |  dinh vi vi tri  |  Thuật ngữ GPS  |  dinh vi toan cau  |  Thiết bị định vị GPS  |  Thiết bị định vị ô tô