Đầu tư 600 triệu đô la cho dự án xây dựng trung tâm vũ trụ tại Việt Nam
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC