Đề xuất phí đường bộ cầu Thái Hà (Thái Bình) từ 35.000 đồng/ lượt
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC