Đối thủ của GPS kết thúc hợp đồng với nhà mạng Sprint
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC