Dừng thu phí nếu trạm để hơn 100 xe nối đuôi
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC