Dừng thu phí trạm Phả Lại trên QL 18 từ 12h ngày hôm nay
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC