Hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu được ứng dụng trong tàu cá Trung Quốc
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC