Hệ thống định vị GLONASS của Nga được hỗ trợ trên Iphone 4S
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC