Hệ thống Galileo của EU khởi động vào ngày thứ Sáu
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC