3.000 tàu cá được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC