Hơn 400 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án nút giao Tam Trinh - Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC