Hộp đen xe khách, bài toán nhiều nan giải
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC