Huế: Thu phí hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia từ ngày 12/8
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC