Lần đầu tiên Nhật Bản hỗ trợ một quốc gia phát triển vệ tinh nhân tạo
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC