Lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại TP Hồ Chí Minh
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tin tức

Lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại TP Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 12/12/2014 | 11:12 GMT+7
  

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 4595/SGTVT-VTĐB triển khai thực hiện ý kiến của Bộ GTVT tại văn bản số 3864/BGTVT-KHCN ngày 30/6/2011, xử lý các trường hợp cụ thể liên quan đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ôtô.

Lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại TP Hồ Chí Minh

TPHCM đang tăng tốc lắp thiết bị giám sát hành trình cho các xe theo đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Trong đó, công văn nêu rõ về lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe vận tải hoạt động trong thành phố như sau:

1. Từ ngày 01/7/2011, các đơn vị vận tải đường bộ đang hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 Km trở lên, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô phải đảm bảo các xe ôtô kinh doanh vận tải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hợp quy theo quy định.

2. Đối với các đơn vị vận tải đường bộ đang hoạt động kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 Km trở lên, kinh doanh vận chuyển khách du lịch và kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, đã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô mà các xe ôtô kinh doanh vận tải chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hợp quy theo quy định thì các đơn vị vận tải đường bộ phải có văn bản cam kết cụ thể lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình gửi Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải sẽ căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để xem xét chấp thuận. Thời hạn lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chậm nhất không quá ngày 31/12/2011.

3. Yêu cầu các đơn vị vận tải đường bộ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các xe ôtô kinh doanh vận tải thống kê báo cáo cụ thể về Sở Giao thông vận tải (số lượng, kiểu loại, tính năng kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, thời gian lắp đặt thiết bị, đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ). Trường hợp các xe ôtô kinh doanh vận tải đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa hợp quy, các đơn vị vận tải đường bộ chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô có kiểu loại sản phẩm được Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 31:2011/BGTVT, để có phương án thay thế các thiết bị giám sát hành trình đã lắp đặt trên xe ôtô. Thời hạn để thay thế không quá ngày 01/7/2012.

4. Danh sách các thiết bị giám sát hành trình đã được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT được thông báo cập nhật trên trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

5. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3864 nêu trên, Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét cấp hoặc từ chối cấp phù hiệu, biển hiệu, sổ nhật trình chạy xe cho các xe ôtô khách của các đơn vị vận tải theo từng trường hợp nêu trên.

(Theo Website Sở GTVT TPHCM)