Nga phóng 1 vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu GLONASS
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC