Nga tăng cường đầu tư cho hệ thống định vị Glonass
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC