»
» » Thế nào là “hộp đen” hợp quy?

Thế nào là “hộp đen” hợp quy?

Đăng ngày: 28/09/2011 11:21:54

Mới đây, Chính phủ ban hành nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về “Quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng vận tải ô tô”. Bài viết sau liệt kê các yêu cầu về thông tin tối thiểu cần ghi, xử lý, lưu giữ và truyền phát của thiết bị giám sát hành trình (hay còn gọi là “hộp đen” ô tô) theo quy định bắt  buộc tại Thông tư số: 08/2011/TT-BGTVT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình ô tô.

Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật QCVN 31 : 2011/BGTVT ngày 08 tháng 03 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải ghi rõ các tính năng ứng dụng theo quy định bắt buộc gồm có:

 • Kết cấu thiết bị GSHT:

Thiết bị GSHT bao gồm phần cứng (bộ vi xử lý, bộ phận ghi, lưu giữ, truyền phát dữ liệu, đồng hồ đo thời gian thực, bộ phận nhận tín hiệu định vị toàn cầu GPS, bộ phận thu nhận thông tin lái xe, cổng kết nối, bộ phận thông báo trạng thái hoạt động thiết bị, …) và phần mềm phân tích dữ liệu.

 • Yêu cầu về các thông tin tối thiểu cần ghi, xử lý, lưu giữ và truyền phát của thiết bị GSHT

Thiết bị GSHT phải có tính năng liên tục ghi, lưu giữ và truyền phát qua mạng internet về máy tính của doanh nghiệp để lưu trữ theo quy định các thông tin tối thiểu về quá trình khai thác, vận hành của xe sau đây:

- Thông tin về xe và lái xe: Thiết bị GSHT phải ghi lại thời gian, địa điểm mỗi lần nhập các dữ liệu ban đầu về xe và lái xe. Thông qua cổng kết nối, hoặc trực tiếp từ các phím thao tác, thiết bị thực hiện việc ghi nhận, lưu giữ và truyền qua mạng về máy tính của Doanh nghiệp các dữ liệu ban đầu sau đây:

+ Số nhận dạng của xe (số VIN) và biển số xe;

+ Tên lái xe và số giấy phép lái xe;

+ Số sê-ri của thiết bị GSHT và ngày hiệu chỉnh gần nhất;

Các thông tin nhận dạng ban đầu về xe và lái xe nêu trên phải được đính kèm vào tất cả các file thông tin lưu trữ tại thiết bị GSHT.

- Hành trình của xe: Các thông tin về thời gian, tốc độ, quãng đường chạy, tọa độ của xe từng phút một trong suốt hành trình chạy của xe.

- Tốc độ vận hành của xe:

+ Tốc độ vận hành trung bình mỗi phút của xe tương ứng với thời gian thực trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Tốc độ xe tức thời từng giây trong suốt hành trình chạy của xe. Thông tin này có thể trích xuất thông qua cổng kết nối trực tiếp của thiết bị GSHT tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Cảnh báo lái xe khi xe chạy quá tốc độ giới hạn và ghi nhận số lần xe chạy quá tốc độ giới hạn trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Đơn vị tốc độ ghi nhận là km/h; Tốc độ lớn nhất ghi được không nhỏ hơn 150 km/h; Độ chia của thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 1 km/h;

+ Tốc độ xe xác định thông qua thiết bị GSHT phải đảm bảo không sai lệch quá ± 5 km/h so với tốc độ thực tế của xe. Độ chính xác của tốc độ xe được kiểm tra khi duy trì tốc độ xe chạy ổn định 60 km/h trên quãng đường bằng phẳng.

 

- Số lần và thời gian dừng, đỗ xe;

- Số lần và thời gian đóng, mở cửa xe;

- Thời gian làm việc của lái xe (bao gồm: thời gian lái xe liên tục của người lái xe và tổng thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe).

Ngoài các thông tin tối thiểu nêu trên, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp vận tải, thiết bị GSHT có thể có thêm các tính năng hỗ trợ quản lý khác.

 • Điều kiện làm việc

Thiết bị GSHT phải nhỏ gọn, có vỏ bọc cứng, đảm bảo trong môi trường làm việc của xe phải hoạt động bình thường, không làm mất hay thay đổi những dữ liệu đã được ghi, lưu trữ trong thiết bị GSHT.

 • Chức năng tự động xác nhận trạng thái hoạt động của thiết bị

Khi bắt đầu hoạt động, thiết bị GSHT phải tiến hành tự kiểm tra và có các tín hiệu thông báo trạng thái hoạt động thiết bị.

 • Cổng kết nối

Thiết bị GSHT phải có ít nhất một cổng kết nối 9 chân theo chuẩn RS 232 (DB9-Male, DTE).

 • Chức năng trao đổi và in dữ liệu thông qua cổng kết nối của thiết bị GSHT

- Phải đảm bảo trích xuất thông qua cổng kết nối để in hoặc sao lưu các dữ liệu thông tin tối thiểu tức thời liên quan trong quá trình khai thác, vận hành của xe quy định tại mục 2.1.2.

- Khi in, sao lưu hoặc truyền dữ liệu, không được thay đổi hoặc xóa bỏ các dữ liệu đã được lưu lại trong bộ nhớ của thiết bị GSHT;

- Phải đảm bảo kết nối với máy in di động cầm tay (loại in kim hoặc in nhiệt) để in ra trực tiếp từ thiết bị GSHT các loại dữ liệu cần in nêu trên theo các chuẩn thống nhất sau đây:

+ Kết nối với máy in di động cầm tay thông qua cổng kết nối RS 232;

+ Xuất ra dữ liệu theo định dạng chuẩn ASCII (dữ liệu thô, tiếng Việt không dấu);

+ Tập lệnh in ESC/POS;

+ Định dạng in: 24 ký tự/dòng;

- Các dữ liệu cần in:

+ Tốc độ tức thời của xe tại 10 thời điểm bất kỳ trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Số lần xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn và duy trì liên tục 30 giây trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Số lần đóng, mở cửa xe trong suốt hành trình chạy của xe;

+ Thời gian làm việc của lái xe (bao gồm: thời gian lái xe liên tục của người lái xe và tổng thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe) trong suốt hành trình chạy của xe.

 • Dung lượng bộ nhớ:

Dung lượng bộ nhớ của thiết bị GSHT phải đảm bảo ghi và lưu giữ các dữ liệu tối thiểu liên quan của xe (quy định tại mục 2.1.2) trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

 • Đồng bộ thời gian GPS:

Khi vận hành, tất cả các số liệu liên quan đến thời gian lưu trữ phải được đồng bộ với thời gian GPS và được hiệu chỉnh theo giờ Việt Nam. Khi mất tín hiệu GPS, phải tự động chuyển sang sử dụng đồng hồ thời gian của thiết bị đã được đồng bộ với đồng hồ GPS trước đó;

 • Phần mềm phân tích dữ liệu

Phần mềm phân tích dữ liệu của thiết bị GSHT phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Phải có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, lập bảng, biểu đồ dữ liệu, … đối với các thông tin tối thiểu liên quan trong quá trình khai thác, vận hành của xe quy định tại mục 2.1.2;

- Phải có các giao diện và kết quả hiển thị bằng tiếng Việt (có dấu hoặc không có dấu) và tiếng Anh;

- Có khả năng cài đặt sử dụng với các hệ điều hành thông dụng;

- Đối với những thông tin nhận dạng của xe và lái xe: (số VIN, biển số xe, tên lái xe và số giấy phép lái xe, …), hệ thống phần mềm phân tích dữ liệu chỉ có thể truy cập mà không thể thay đổi hoặc xóa bỏ.

 • Tính an toàn của dữ liệu

- Các dữ liệu được ghi và lưu giữ trong thiết bị GSHT phải đảm bảo không được xóa hoặc thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định;

- Phải có cơ chế sao lưu dữ liệu, để đảm bảo trong trường hợp thiết bị GSHT bị hư hỏng, dữ liệu lưu trữ trong thiết bị GSHT vẫn được bảo tồn và có thể sử dụng thông qua một thiết bị khác.

- Trường hợp nhập khẩu thiết bị GSHT phải hiệu chỉnh các phần mềm được cài đặt trước trong thiết bị GSHT nhập khẩu, sao cho các dữ liệu quy định tại mục 2.1.2 phải được ghi, lưu giữ và truyền phát phù hợp với các yêu cầu tại mục 2.1.9.

 • Nguồn điện sử dụng

Thiết bị GSHT sử dụng nguồn điện của xe ô tô. Mức điện áp danh định của thiết bị GSHT phải phù hợp với mức điện áp danh định của xe và có khả năng chịu cắm ngược cực quy định tại bảng 1.

Bảng 1: Điện áp danh định và điện áp thử nghiệm của thiết bị GSHT

Điện áp danh định (V)

Điện áp thử nghiệm cắm ngược cực (V)

12

14 ± 0,1

24

28 ± 0,2

26

42 ± 0,2

Khi thử nghiệm cắm ngược cực với điện áp thử nghiệm quy định tại Bảng 1 trong thời gian 1 phút, bộ phận tự động ngắt nguồn điện phải tự ngắt nguồn điện và sau đó thiết bị GSHT phải làm việc bình thường (các chức năng tự động kiểm tra, ghi, lưu giữ và truyền phát dữ liệu đều phải hoạt động bình thường).

 

       
 

 • Công ty CP thương mại Gia Lai
 • CN Công ty CP du lịch dịch vụ Hội An-Khu du lịch biển Hội An
 • Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi
 • Cục An Ninh Tây Nam Bộ
 • Công ty Cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Công ty công nghiệp Hoá Chất Mỏ Trung Trung Bộ
 • Công ty CP LILAMA - Hà Nội
 • Công ty CP Giao Thông vận tải Cần Thơ
 • HTX Vận tải xe cơ giới ĐăkĐoa
 • Công ty TNHH DVDL sinh thái Phố Hội
 • Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư & Xây dựng công nghiệp - XN 1
 • Công ty CP ĐL -VT Safi tại Đà Nẵng
 • Dịch vụ Du lịch Hoàng Danh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM EFFECT
 • VOV Giao thông
 • FPT Data
 • CMC Distribution
 • Vietel

 
hộp đen  |  gps viet nam  |  định vị toàn cầu  |  Thiet bi dinh vi o to  |  Thiet bi dinh vi GPS  |  thiet bi dinh vi  |  hop den  |  gps  |  định vị  |  định vị gps  |  gps định vị  |  giám sát hành trình  |  thiết bị định vị  |  thiet bi gps  |  định vị vị trí  |  dinh vi vi tri  |  Thuật ngữ GPS  |  dinh vi toan cau  |  Thiết bị định vị GPS  |  Thiết bị định vị ô tô