Thiết bị định vị GPS cho tàu cá của Đà Nẵng sẵn sàng hoạt động
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC